Program

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy program Szkoły Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Serdecznie zapraszamy do rejestracji! 

14.05.2024 (wtorek)

14:00 – 14:15Powitanie, rozpoczęcie SHiGW
14:15 – 15:00Strategia gospodarowania wodami deszczowymi na terenach silnie uprzemysłowionych (wykład), prof. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska
15:00 – 15:15Przerwa
15:15 – 16:00Strategia gospodarowania wodami deszczowymi na terenach silnie uprzemysłowionych (wykład cd.), prof. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska
16:00 – 16:15Przerwa kawowa
16:15 – 17:00Panel dyskusyjny nt. problematyki poruszanej w wykładzie 1
17:00 – 17:15Przerwa
17:15 – 18:00Zasady ochrony stref brzegowych jezior (referat 1), dr Barbara Nowicka, IMGW PIB
18:00Kolacja

15.05.2024 (środa)

09:00 – 09:45Wpływ badań hydrologicznych, decyzji władz miejskich i aktywności mieszkańców na gospodarkę wodami deszczowymi w Gdańsku w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu (wykład), prof. Michał Szydłowski, Politechnika Gdańska
09:45 – 10:00Przerwa
10:00 – 10:45A co by się stało, gdyby całkowicie otworzyć śluzę w kanale żeglugowym Nowy Świat? Podtytuł: Modelowanie hydrodynamiki Zalewu Wiślanego i potencjalnej wymiany wody przez przekop Mierzei Wiślanej (wykład), prof. Michał Szydłowski, Politechnika Gdańska.
10:45 – 11:15Przerwa kawowa
11:15 – 12:00Panel dyskusyjny nt. problematyki poruszanej w wykładzie 2
12:00 – 12:15Przerwa
12:15 – 13:00Wody zużyte z gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, jako alternatywne źródło wody (referat 2), Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, dr inż. Katarzyna Pikuła, IMGW-PIB, Politechnika Koszalińska
13:00 – 14:30Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00„Jaką rzekę chcesz mieć pod swoim domem?” (warsztaty), dr inż. Roman Konieczny
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00„Jaką rzekę chcesz mieć pod swoim domem?” (warsztaty cd.), dr inż. Roman Konieczny

16.05.2024 (czwartek)

09:00 – 09:45Gdańska Fundacja Wody, Historia i działalność Gdańskiej Fundacji Wody
09:45 – 10:00Przerwa
10:00 – 10:45Instrumenty ekonomiczne zarządzania zasobami wodnymi jako narzędzia ograniczania oddziaływań antropogenicznych na wody w zlewniach zurbanizowanych (referat 3), dr inż. Izabela Godyń, Politechnika Krakowska
10:45 – 11:15Przerwa kawowa
11:15 – 12:00Polityka zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku (referat 4), dr inż. Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
12:00 – 12:15Przerwa
12:15 – 13:00Identyfikacja polskiego modelu instytucjonalno-finansowego gospodarowania wodami opadowymi (referat 5), dr Ksymena Rosiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
13:00 – 14:30Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z.o.o., Monitoring wód podziemnych, Jacek Skarbek, Prezes Spółki
15:45 – 16:00Przerwa
16:00 – 16:45 Gra edukacyjna – Osiedle z klimatem, dr hab. Dorota Pusłowska Tyszewska, WIBHIS PW, Cieszewska A., Giedych R., Maksymiuk G., Kuchcik M., Łączyński M., Adamczyk-Jabłońska J., Wałdykowski P., Dudek-Klimiuk J., Wojnowska-Heciak M., Suchocka M., Klimaszewski K., Dudzińska J.
16:45 – 17:15Przerwa kawowa
17:15 – 18:00Partycypacja społeczna w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem powodziowym i suszy w Polsce – konceptualizacja badań (referat 6), mgr inż. Grzegorz Dumieński, dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB

17.05.2024 (piątek)

09:00 – 09:45Zastosowanie jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego ‘IMGW-HD’ w pracy operacyjnej Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK). Charakterystyka produktu. Studium przypadków (referat 7), Aleksandra Najda, Kamil Zaczek, IMGW PIB
09:45 – 10:00Przerwa
10:00 – 10:45Inicjowanie badań jakości wody w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie zlewni rzeki Rudawy (referat 8), mgr Monika Bryła, mgr inż. Katarzyna Kraj, prof. dr. hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB
10:45 – 11:15Przerwa kawowa
11:15 – 12:00Problemy w satelitarnym wyznaczaniu powodzi na obszarach zurbanizowanych (referat 9), mgr Natalia Strojna, mgr Bartosz Wieczorek, IMGW PIB
12:00 – 12:15Przerwa
12:15 – 13:00Podsumowanie i zakończenie SHiGW
13:00Przerwa obiadowa