Program

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy pierwszą wersję programu Szkoły Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Serdecznie zapraszamy do rejestracji! 

14.05.2024 (wtorek)

14:00 – 14:15powitanie, rozpoczęcie SHiGW
14:15 – 15:00Strategia gospodarowania wodami deszczowymi na terenach silnie uprzemysłowionych (wykład), prof. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska
15:00 – 15:15przerwa
15:15 – 16:00Strategia gospodarowania wodami deszczowymi na terenach silnie uprzemysłowionych (wykład cd.), prof. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska
16:00 – 16:15przerwa
16:15 – 17:00panel dyskusyjny nt. problematyki poruszanej w wykładzie 1
17:00 – 17:15przerwa
17:15 – 18:00Problemy odwodnienia terenów miejskich przekształcanych z rolniczych (referat 1), Jacek Gierczak, UM w Siechnicach

15.05.2024 (środa)

09:00 – 09:45Wpływ badań hydrologicznych, decyzji władz miejskich i aktywności mieszkańców na gospodarkę wodami deszczowymi w Gdańsku w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu (wykład), prof. Michał Szydłowski, Politechnika Gdańska
09:45 – 10:00przerwa
10:00 – 10:45A co by się stało, gdyby całkowicie otworzyć śluzę w kanale żeglugowym Nowy Świat? Podtytuł: Modelowanie hydrodynamiki Zalewu Wiślanego i potencjalnej wymiany wody przez przekop Mierzei Wiślanej (wykład), prof. Michał Szydłowski, Politechnika Gdańska.
10:45 – 11:15przerwa kawowa
11:15 – 12:00panel dyskusyjny nt. problematyki poruszanej w wykładzie 2
12:00 – 12:15przerwa
12:15 – 13:00referat 2
13:00 – 14:30przerwa obiadowa
14:30 – 16:00Wyzwania w zakresie renaturyzacji rzek miejskich (warsztaty), dr Ilona Biedroń, IMGW PIB
16:00 – 16:30przerwa kawowa
16:30 – 18:00Wyzwania w zakresie renaturyzacji rzek miejskich (warsztaty cd.), dr Ilona Biedroń, IMGW PIB

16.05.2024 (czwartek)

09:00 – 09:45Gdańska Fundacja Wody, Historia i działalność Gdańskiej Fundacji Wody
09:45 – 10:00przerwa
10:00 – 10:45Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z.o.o., Monitoring wód podziemnych
10:45 – 11:15przerwa kawowa
11:15 – 12:00Gdańskie Wody Sp. z o.o.
12:00 – 12:15przerwa
12:15 – 13:00referat 3
13:00 – 14:30przerwa obiadowa
14:30 – 15:45referat 4
15:45 – 16:00przerwa
16:00 – 16:45 referat 5
16:45 – 17:15przerwa kawowa
17:15 – 18:00referat 6

17.05.2024 (piątek)

09:00 – 09:45Zastosowanie jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego ‘IMGW-HD’ w pracy operacyjnej Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK). Charakterystyka produktu. Studium przypadków (referat 7), Aleksandra Najda, Kamil Zaczek, IMGW PIB
09:45 – 10:00przerwa
10:00 – 10:45Inicjowanie badań jakości wody w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie zlewni rzeki Rudawy (referat 8), Monika Bryła, Katarzyna Kraj, Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB).
10:45 – 11:15przerwa kawowa
11:15 – 12:00Problemy w satelitarnym wyznaczaniu powodzi na obszarach zurbanizowanych (referat 9), Natalia Strojna, IMGW PIB
12:00 – 12:15przerwa
12:15 – 13:00podsumowanie i zakończenie SHiGW