Termin: 14 - 17 maja 2024

Szkoła Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych

Relacja z LI Szkoły Hydrologii "Współczesne Zagadnienia Hydrologii" oraz XXXII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej (SHiGW)

W dniach 14 - 17 maja 2024 r. odbyła się LI Szkoła Hydrologii "Współczesne Zagadnienia Hydrologii" oraz XXXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej po raz pierwszy organizowana jako wspólne, połączone wydarzenie, z miejscem pobytu w Gdańsku-Sobieszowie, w Hotelu Orle. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych.

Organizatorami tegorocznej Szkoły byli Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Gdańska Fundacja Wody. Patronat medialny nad Szkołą objęło Forum Eksploatatora.

Otwarcia Szkoły dokonali kierownicy Szkół tj.: dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB oraz prof. dr. hab. inż. Tomasz Walczykiewicz. Swoją obecnością Szkołę zaszczycił dr hab. Bogdan Rosa - Zastępca Dyrektora IMGW-PIB ds. Nauki.

Uczestnikami SHiGW było ponad 40 osób reprezentujących instytucje naukowe, administrację oraz sektor prywatny. Podczas 4 dniowych zajęć wygłoszono 3 wykłady, 9 referatów oraz zorganizowano warsztaty Jaką rzekę chcesz mieć pod swoim domem . Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się również z grą edukacyjną: Osiedle dla Klimatu.

W ramach Szkoły, aktywnymi uczestnikami byli pracownicy IMGW-PIB reprezentujący: Zakład Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych (ZHZW), Pracownię Doskonalenia Produktów Hydrologicznych (PDPH) oraz Zakład Teledetekcji Satelitarnej (ZTS), którzy wygłosili następujące referaty:

  • mdr Barbara Nowicka: Zasady ochrony stref brzegowych jezior,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Heese: Wody zużyte z gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, jako alternatywne źródło wody (współautorstwo z dr inż. Katarzyną Pikułą z Politechniki Koszalińskiej),
  • mgr inż. Grzegorz Dumieński, dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB: Partycypacja społeczna w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem powodziowym i suszy w Polsce – konceptualizacja badań,
  • mgr inż. Aleksandra Najda, mgr inż. Kamil Zaczek: Zastosowanie jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego ‘IMGW-HD’ w pracy operacyjnej Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK). Charakterystyka produktu. Studium przypadków,
  • mgr Monika Bryła, mgr inż. Katarzyna Kraj, prof. dr. hab. inż. Tomasz Walczykiewicz: Inicjowanie badań jakości wody w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie zlewni rzeki Rudawy,
  • mgr Natalia Strojna, mgr Bartosz Wieczorek: Problemy w satelitarnym wyznaczaniu powodzi na obszarach zurbanizowanych.

Tegoroczną SHiGW zakończył tradycyjny dzwonek.

Organizatorzy

Patroni

Szkoła Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Szkoła Hydrologii „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” oraz Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej są ważnymi, corocznymi wydarzeniami dla badaczy i praktyków zajmujących się zagadnieniami hydrologii i gospodarki wodnej. Łączą naukę realizowaną poprzez wykłady cenionych profesorów i ekspertów z różnych dziedzin oraz elementy praktyczne w postaci warsztatów, których efekty wdrażane są w gospodarce. Hybrydowy charakter Szkół przyciąga młodych naukowców, doktorantów oraz praktyków, inżynierów zatrudnionych w administracji oraz sektorze prywatnym. Już w maju 2024 roku, po raz pierwszy, będą mieli Państwo możliwość wzięcia udziału we wspólnej edycji Szkoły Hydrologii oraz Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej!

Więcej...

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna za udział w Szkole Hydrologii i Gospodarki Wodnej wynosi 1200zł za uczestnictwo w całym wydarzeniu (4 dni), 440zł za jeden dzień uczestnictwa

Opłata nie zawiera kosztów przejazdu oraz kosztu noclegów.

Numer konta do wpłat: 77 1090 1014 0000 0001 5667 1201

Santander Bank
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokonywania wpłat do 15 kwietnia 2024 roku

Zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z deklaracją uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

W przypadku, gdy uczestnik nie poinformuje organizatorów o rezygnacji z uczestnictwa do dnia 15 kwietnia 2024 roku, zostanie on obciążony kosztami uczestnictwa.

Napisz wiadomość

Kontakt

Sekretariat Szkoły

 shigw@imgw.pl
mgr Monika Bryła
 +48 573 801 740
Jolanta Buczyńska
 +48 22 56 94 563, +48 503 122 345

Rejestracja online

Zarejestruj się